Tại Sao Một Số Trang Web Bắt đầu Bằng WWW2? – NPA


WWW là một chuỗi các chữ cái mà ta thường nhìn thấy trước một tên miền, ngay cả lúc không chắc chắn chính xác nguyên nhân tại sao nó lại nằm ngay đó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, bạn cũng có thể nhận ra một vài con số “lẻn” vào cuối chuỗi này, chẳng hạn như WWW1, WWW2, cho dù cũng có thể có thể là WWW3. Bạn có vô tình lạc vào một phiên bản độc hại nào đó của Internet hay đang trở thành nạn nhân của cuộc lừa đảo phishing nào đó không?

Mặc dù bạn luôn phải đề phòng trước những thay đổi lạ kỳ đối với tên trang web, tuy nhiên trong trường hợp này, bạn không cần phải lo lắng. Con số được thêm vào sau chuỗi WWW có lẽ chỉ mang tức là trang web mà bạn duyệt đang sử dụng một kỹ thuật thăng bằng tải hơi cũ mà thôi. Bạn vẫn còn trên trang đó, nhưng lưu lượng truy cập của bạn đang được chuyển đến một máy chủ cụ thể vì những người server khác đang bận.

WWW là gì?

WWW là gì?

WWW là tên máy chủ hoặc một yếu tố nào đó xác định một thiết bị trên mạng. WWW từng là 1 phương pháp để định vị rằng bạn mong muốn đi đến máy chủ, đang nắm giữ một trang của website, trái ngược với email server hoặc một phần khác của trang web. WWW trong “www.tenmien.com” sẽ đưa bạn đến trang web, trong khi đó, ftp.tenmien.com, sẽ đưa bạn đến máy server FTP và mail.tenmien.com có ​​thể đưa bạn đến mail server.

Ta không thực thụ cần phải xác định điều đó nữa, vì những trang web là thứ phổ biến nhất trên Internet và hầu hết các máy chủ sẽ tự động chuyển bạn đến này mà không cần bạn chỉ định rằng, bạn mong muốn truy cập máy chủ web. Bạn sẽ đến cùng một trang web, bất kể bạn có chỉ định WWW hay không.

Tại sao nhiều trang web lại bắt đầu bằng WWW[con số]?

Tại sao một số trang web lại bắt đầu bằng WWW[con số]?

Mặc dù đó là quy ước đặt tên không cần thiết, nhiều trang web, đặc biệt là các trang lớn và cũ, sử dụng định dạng WWW[con số] như 1 cách để đặt tên miền phụ (các phần biệt lập của cùng một trang, nhưng không nhất thiết phải đặt trên những máy server riêng biệt) hoặc làm hostname cho những máy chủ vật lý khác nhau. Trong trường hợp sau, đây có lẽ là một kỹ thuật cân bằng tải. Mỗi máy server cũng có thể có thể xử lý biết bao người dùng, vì thế khi bạn truy cập một trang web bằng phương pháp nhập địa chỉ có hoặc không có WWW, đòi hỏi của bạn cũng có thể có thể chạm đến một bộ thăng bằng tải, nhận trách nhiệm kiểm tra tình trạng của từng máy chủ và quyết định định tuyến lưu lượng truy cập tới đó (chẳng hạn tên miền phụ WWW3).

Tên miền phụ WWW3

Điều kia cũng đều có nghĩa là máy chủ chính của trang web đang gặp sự cố và bạn đang được chuyển hướng đến bản sao lưu của website đó, hoặc có một loại thí nghiệm hoặc cập nhật đang diễn ra trên trang, v.v… Dù bằng phương pháp nào, thì về cơ bản, bạn vẫn truy cập vào với một trang. Thậm chí nếu bạn cố gắng quay về www3.tenmien.com sau đó, bộ thăng bằng tải cũng có thể đưa bạn trở lại trang web www.tenmien.com chính.

Vậy không phải lo âu về những trang web bắt đầu bằng WWW2 ư?

Thật khó để nói chắc chắn điều gì nếu chỉ nhìn vào tiền tố WWW, nhưng miễn là tên miền giống nhau, thì bạn không luôn phải quan tâm đến tên máy chủ hoặc tên miền phụ thay thế. Bạn cũng đều có thể sẽ không thấy rất nhiều trang web sử dụng WWW[con số] nữa, vì hiện tại có nhiều kỹ thuật thăng bằng tải tinh vi hơn. Việc thêm 1 con số vào phía sau WWW không có gì liên quan đến vấn đề bảo mật cả và nếu một trang web đang làm việc tích cực với phương pháp này, bạn cũng có thể có thể hiểu nguyên do của sự thay đổi này trong URL. WWW[con số] thường xuất hiện trên các trang web ngân hàng, sử dụng các tên miền phụ khác nhau để bảo mật và có thể đã đặt tên chúng theo quy ước WWW.

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: NPA

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác