Hàm IFERROR Trong Excel, Công Thức Và Cách Dùng – NPA


Hàm IFERROR trong Excel thuộc hàm Excel cơ bản, hàm logic để trả về giá trị mong muốn khi điều kiện của hàm này cho kết quả lỗi. Trong khi chúng ta tính toán dữ liệu trong Excel thì vấn đề lỗi khi thi hành là điều chẳng thể tránh khỏi. Lỗi Excel có thể xảy ra ở bất kỳ hàm nào như hàm Vlookup,… và đi cùng với nhiều mã lỗi khác nhau như lỗi #VALUE ngày tháng trong Excel.

Hàm IFERROR sẽ giúp chúng ta phát giác lỗi sai trong bảng dữ liệu và giải quyết các lỗi đó. Giá trị được trả về sẽ tùy vào người dùng chỉ định khi có hàm bị sai. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn độc giả cách dùng hàm IFERROR trong Excel.

  • Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel
  • 3 cách tính tổng trong Excel
  • Cách sử dụng hàm Hlookup trên Excel
  • Cách sửa lỗi Errors were detected while saving file trong Excel 2010

1. Công thức hàm IFERROR Excel

Hàm IFERROR có công thức là =IFERROR(value, value_if_error) . Trong đó:

  • Value: Đây là đối số cần kiểm tra. Có thể là phép tính, công thức, hàm Excel, là giá trị bắt buộc.
  • Value_if_error: Đây là giá trị trả về mà chỉ định nếu công thức bị lỗi.
  • Giá trị Value_if_error bạn có thể khai báo là từ trắng (“”), bằng 0, một dòng thông báo ví dụ “Kết quả lỗi”,…
  • Giá trị Value_if_error được trả về khi công thức trả về giá trị với những kiểu lỗi như: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

2. Cách dùng hàm IFERROR trong Excel

Bạn tải bài tập hàm IFERROR trong Excel có lời giải theo link dưới đây.

  • Tải bài tập hàm IFERROR Excel

Ví dụ 1: Bảng tính điểm bình quân

Chúng ta có bảng điểm các môn dưới đây và đòi hỏi tính trung bình cộng 3 môn thông qua phép tính, mà không dùng hàm AVERAGE.

Bảng tính điểm trung bình môn

Trước hết chúng ta nhập phép tính bình quân cộng như bình thường rồi nhấn Enter để cho ra kết quả. Sau đó kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô còn lại.

Phép tính trung bình cộng 

Có thể thấy một số ô dữ liệu bên dưới do nhập sai giá trị nên có kết nghiệp báo lỗi như hình. Nếu chúng ta để như vậy thì bảng dữ liệu khá xấu. Thay vào để lỗi như vậy thì bạn có thể sử dụng hàm IFERROR để thay đổi bằng giá trị khác.

Báo lỗi

Chúng ta nhập công thức tính là =IFERROR((C2+D2+E2)/F2,”Sai phép tính”) rồi nhấn Enter.

Thay bằng hàm IFERROR 

Khi số liệu ở từng ô đúng thì hiển thị kết quả. Bạn kéo xuống những ô còn lại để kiểm tra. Ô nào nhập sai số thì cho ra kết quả Sai phép tính như dưới đây.

Báo lỗi sai 

Ví dụ 2: Tinh % sản phẩm đã bán

Chúng ta có bảng tổng kết dưới đây với con số hàng đã bán và hàng trong kho đã lấy. Chúng ta sẽ tính % trong Excel bằng cách chia hàng đã bán cho tổng kho để ra kết quả % cần tìm.

Tính %

Bạn nhập phép tính =C2/D2 rồi nhấn Enter và sẽ cho ra kết quả.

Phép tính %

Tại bảng có một số giá trị trong ô đã bán và tổng kho bị lỗi nên khi tính % đã hiển thị báo lỗi như hình dưới đây. Chúng ta cũng đều có thể thay báo lỗi này bằng giá trị khác.

Lỗi tính %

Tại ô đầu tiên bạn nhập công thức =IFERROR(C2/D2,“Lỗi nhập sai”) rồi nhấn Enter.

Thay giá trị lỗi 

Với những ô nhập đúng số liệu vẫn hiển thị kết quả. Còn với các ô nhập sai sẽ thay bằng thông báo như dưới đây.

Thông báo lỗi qua hàm 

Như vậy hàm IFERROR trong Excel rất dễ sử dụng. Chúng ta chỉ cần nhập tên hàm rồi công thức tính và giá trị thay thế cho báo lỗi là được. Người dùng cũng có thể nhập giá trị thay thế tùy thích.

Chúc các bạn thi hành thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: NPA

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác