Google đưa Một Số Trình Duyệt Web Trên Linux Vào Danh Sách đen, Chặn Truy Cập Các Dịch Vụ Google – NPA


Google vừa ban hành thông báo cấm một số trình duyệt Linux phổ biến, cho dù là Konqueror, Falkon và Qutebrowser đăng nhập vào các dịch vụ của Google với nguyên nhân những trình duyệt này còn cũng có thể có thể không an toàn.

Công ty Mountain View không công bố rõ thời điểm bắt đầu chặn các trình duyệt trên, nhưng một người sử dụng Konqueror đã phát giác ra mình không thể đăng nhập vào dịch vụ của Google từ ngày 14/12 vừa qua, và đăng lên thông tin này trên diễn đàn Reddit. Sau đó, nhiều thành viên Reddit đã triển khai thí nghiệm và xác nhận rằng họ cũng không thể đăng nhập tài khoản Google trên các nền tảng Konqueror hoặc Falkon dù đã sử dụng nhiều thiết bị khác nhau. Trong khi gắng gượng đăng nhập, họ được Google yêu cầu thử lại bằng một trình duyệt khác với lý do Konqueror hoặc Falkon có chứa một số vấn đề về bảo mật, như ở ảnh chụp màn hình dưới đây:

Thông báo của Google trên Falkon

Nguyên văn thông điệp được Google đem ra như sau:

Couldn't sign you in

This browser or app may not be secure. Learn more

Try using a different browser. If you're already using a supported browser, you can refresh your screen and try again to sign in.

Tạm dịch:

Đăng nhập bị từ chối

Trình duyệt hoặc ứng dụng này còn cũng có thể có thể không an toàn. Tìm hiểu thêm

Hãy thử sử dụng một trình duyệt khác. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt được hỗ trợ, có thể tải lại trang và thử đăng nhập lại.

Trong phần “Learn more” (tìm hiểu thêm) ở thông điệp trên, có 1 liên kết dẫn đến website của Google trong đó nêu rõ những nguyên nhân khiến trình duyệt đang sử dụng bị chặn đăng nhập:

  • Không bổ trợ JavaScript hoặc tắt Javascript.
  • Có chứa các tiện ích mở rộng không an toàn hoặc không được hỗ trợ.
  • Sử dụng các framework kiểm tra tự động.
  • Được nhúng trong 1 ứng dụng khác.

Các đơn vị nắm giữ trình duyệt có tên trong bản kê hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông báo của Google.

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: NPA

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác