Chặn Website Có Nội Dung Xấu Trên Safari IPhone – NPA


Nếu con của bạn thường xuyên sử dụng iPhone hoặc iPad, bạn cũng có thể có thể khống chế nội dung mà bọn trẻ cũng có thể có thể truy cập khi duyệt web trong Safari. Bạn cũng đều có thể giới hạn mọi thứ các nội dung người lớn (ngăn con của bạn vô tình nhấn vào liên kết đen), chặn các trang web cụ thể hoặc chặn mọi thứ các trang web ngoại trừ trang web bạn đưa vào bản kê trắng. Bạn có thể thực hiện được điều đó nhờ tính năng Giới hạn – Restrictions của iPhone.

Cách giới hạn nội dung người lớn trong Safari dành riêng cho iPhone và iPad

Nếu bạn không quá lo âu và chỉ mong ngăn cô bạn không truy cập các liên kết có nội dung người lớn hoặc chặn một vài trang web, bạn có thể sử dụng cài đặt tự động và tính năng danh sách đen.

 1. Mở ứng dụng Settings/Cài đặt .
 2. Nhấn General/Cài đặt chung .
 3. Nhấn Restrictions/Giới hạn .

Bật Giới hạn trên iPhone

 1. Nhấn vào Enable Restrictions/Bật giới hạn . (Nếu tính năng này đã được bật, hãy chuyển sang bước 6).
 2. Nhập mật khẩu gồm 4 chữ số (con bạn chẳng thể đoán được).
 3. Nhập lại mật khẩu để xác nhận.
 4. Nhấn vào Websites/Trang web  bên dưới Allowed Content/Nội dung được coi phép .
 5. Nhấn Limit Adult Content/Giới hạn nội dung người lớn .

Chọn hình thức chặn website bạn muốn áp dụng

Cài đặt này sẽ chặn đa số các trang web chứa nội dung người lớn.

Cách chặn các trang web cụ thể trong Safari trên iPhone và iPad

Nếu bạn tình cờ phát hiện một địa điểm web vẫn truy cập được sau khi đã bật giới hạn nội dung người lớn, bạn cũng đều có thể cho nó vào bản kê đen.

 • Truy cập vào phần Giới hạn .
 • Nhấn vào Websites/Trang web  bên dưới Allowed Content/Nội dung được cấp phép .
 • Nhấn Limit Adult Content/Giới hạn nội dung người lớn .
 • Nhấn Add a Website / Thêm trang web bên dưới NEVER ALLOW/KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP .
 • Nhập URL của trang web bạn muốn chặn.
 • Nhấn Done/Xong .

Lặp lại quy trình này cho cả những trang web bạn muốn chặn. Chú ý nếu một số địa điểm URL có trang web trên điện thoại di động, bạn phải phải chặn chúng bằng cách sau: truy cập trang web và copy địa chỉ URL và dán nó vào phần hạn chế.

Cách chặn tất cả các trang web và tạo danh sách trang web được truy cập cụ thể trong Safari cho iPhone và iPad

Đối với trẻ nhỏ, hoặc chỉ mong truy cập một số nội dung nhất định cho phép, bạn cũng có thể có thể vô hiệu hóa tất cả và tạo một bản kê những website được phép truy cập cụ thể.

 • Truy cập vào phần Bật giới hạn .
 • Nhấn vào Websites / Trang web .
 • Nhấn Specific Websites Only / Chỉ các trang cụ thể .
 • Nhấn Add a Website / Thêm trang web  bên dưới Chỉ cấp phép các trang web sau .
 • Nhập URL của trang web bạn cho phép truy cập.
 • Nhấn Done .

Giống với bản kê đen, bạn có thể luôn phải sao chép và dán địa điểm URL cụ thể cho iPhone hoặc iPad.

Xem thêm:

 • Chặn truy cập website từ máy Mac
 • Cách bật tính năng chặn chuyển hướng đến trang web độc hại trên Google Chrome
 • Khắc phục lỗi Safari tự động thoát trên iPhone/ iPad

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: NPA

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác