Cách Thiết Lập Các Automatic Action Với Dropbox Automator – NPA


Dropbox là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí. Với Dropbox, bạn chỉ cần thả một file vào thư mục của nó và nó sẽ có tự động đồng bộ hóa trên đám mây. Sau đó, bạn cũng đều có thể truy cập file này bằng tất cả những thiết bị khác của mình.

Không chỉ vậy, có biết bao thứ khác bạn có thể làm với Dropbox. Chuyển đổi file, đồng bộ hóa nhiều lưu giữ đám mây, chỉnh sửa ảnh hoặc thậm chí mã hóa dữ liệu có thể dễ dàng được áp dụng với một lần thả file, với sự trợ giúp từ Wappwolf Dropbox Automator, một phần mềm web miễn phí. Nó hoạt động bằng cách quan sát một thư mục định vị trong Dropbox và có thể được cài đặt để kích hoạt những động thái ưu tiên cho các file mới mà bạn thả vào thư mục.

Link tham khảo về Wappwolf Dropbox Automator: http://wappwolf.com/dropboxautomator

Các tính năng của Dropbox Automator

Dropbox Automator cung cấp tính năng tự động hóa dễ dàng cho các file trong số thư mục đã chọn và công đoạn này xảy ra rất đơn giản như sau:

  1. Chọn thư mục bạn muốn đặt tự động hóa.
  2. Thiết lập các động thái bạn muốn áp dụng cho các file được lưu trong thư mục này.
  3. Dropbox Automator sẽ kích hoạt các hành động được thiết lập sẵn khi nó tìm thấy các file được bổ trợ trong thư mục đã chọn.

Có nhiều “hành động” có sẵn mà bạn cũng đều có thể sử dụng, kể cả chuyển đổi file sang định hình PDF mà không phải tự chuyển đổi chúng thủ công. Những hành động khác bạn cũng có thể làm với Dropbox Automator bao gồm:

Các 

Khi bạn thiết lập một động thái cho thư mục của mình, Dropbox Automator sẽ bắt đầu coi xét thư mục đó. Bất cứ bao giờ bạn lưu một file vào thư mục này, nó sẽ tự động tạo một thư mục mới mang tên là ‘ Processed ’ bên trong thư mục bạn đã chọn – Dropbox > YourFolder > Processed .

Thư mục Processed

Tất cả những file bạn lưu bên trong YourFolder sẽ được chuyển vào thư mục Processed, nơi mọi thứ các file gốc được lưu giữ. Tiếp theo, bài viết sẽ chỉ dẫn bạn cách thiết lập các hành động để chuyển đổi tài liệu sang PDF.

Cách thiết lập các động thái tự động hóa trong Dropbox

1. Để bắt đầu tự động hóa các động thái bất cứ khi nào bạn di chuyển các file vào Dropbox, hãy vào trang Wappwolf Dropbox Automator và nhấp vào nút Try now .

Try now

2. Bạn sẽ có các tùy chọn để kết nối với tài khoản Dropbox của mình, chọn Connect Dropbox hoặc bạn cũng có thể đăng ký bằng email của mình. Chọn tùy chọn số 2 để chỉ cho phép một thư mục truy cập vào Dropbox-Automator .

Chọn tùy chọn 2

3. Sau khi bạn đã chọn kết nối với Dropbox, bạn cần cho phép truy cập Wappwolf vào tài khoản của bạn. Nhấp vào Allow .

Nhấp vào Allow

4. Chọn thư mục trong Dropbox bạn muốn thiết lập tự động hóa. Chọn bất kỳ thư mục nào hoặc nhấp để tạo ‘ New Folder ’, sau đó nhấp vào Next .

Tạo New Folder 5. Bạn sẽ có tùy chọn để thiết lập hành động tự động hóa. Nếu bạn mong muốn tự động hóa tài liệu, hãy chọn từ phần ‘ Document ’. Bạn cũng đều có thể chọn chuyển đổi tư liệu sang PDF, tự động tải lên bộ nhớ đám mây của Google Drive, gửi tới Kindle và hơn thế nữa (xem hình bên dưới).

Các hành động tự động

6. Khi bạn chọn bất kỳ động thái nào, bạn sẽ thấy chi tiết về hành động đó. Hãy đọc để hiểu cách hoạt động của qui trình tự động hóa và tìm các dòng file được hỗ trợ, sau đó nhấp vào Add Action để đón tục.

Add Action

7. Khi bạn chọn một hành động, hãy cuộn xuống dưới cùng và nhấp lại vào Add Action một lần nữa.

Nhấp Add Action một lần nữa

8. Đó là tất cả các gì bạn cần làm và bây giờ bạn sẽ được chuyển hướng đến trang status. Mỗi lần bạn chuyển các file được bổ trợ vào thư mục đã chọn, tình trạng chuyển đổi sẽ xuất hiển thị trên trang này. Bạn cũng có thể ngừng tự động hóa, xóa và tạo một chiếc mới từ đây.

Trang status

Quản lý tự động hóa trong Dropbox

Sau khi đã thiết lập một động thái tự động (automatic action), để tự động hóa thao tác này, chỉ cần di chuyển file của bạn vào thư mục bạn đã chọn. Ví dụ, nếu tên thư mục của bạn là ‘ Automator ’, trong Dropbox, nó sẽ là Dropbox > Automator . Chỉ cần di chuyển các file của bạn vào thư mục Automator.

Các file gốc sẽ được chuyển đến thư mục đã xử lý, trong lúc các file được chuyển đổi sẽ nằm ở trong thư mục mẹ.

File chuyển đổi trong thư mục mẹ

Bây giờ hãy mở trang Wappwolf và bạn sẽ thấy số lượng file được xử lý (đánh dấu bằng xanh lục).

File được xử lý có màu xanh lục

Dịch vụ được thêm vào Dropbox này hoạt động rất đơn giản, nhưng nó là một công cụ trợ giúp tuyệt vời để giúp tự động hóa nhiều hành động mà bạn muốn thi hành cho các file của mình. Điều này sẽ cực kỳ sự hữu ích khi bạn cần thực hành thay đổi hàng loạt. Do các hành động này đã được thiết lập tự động nên bạn cũng có thể có thể tiết kiệm biết bao thời gian để làm biết bao thứ khác.

Xem thêm:

  • Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox 
  • Cách đồng bộ các thư mục cụ thể và chia sẻ thư mục trong Dropbox
  • Chạy nhiều Instance Dropbox trong Windows 7

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: NPA

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác