Cách Thay Tên Skype, đổi Tên Hiển Thị Trên Skype – NPA


Sau khi tạo tài khoản Skype chúng ta sẽ có 2 tên sử dụng, tên tài khoản Skype để đăng nhập và tên hiển thị Skype để hiển thị trong danh sách bạn bè của người khác. Và người dùng tận gốc có thể thay đổi lại các tin tức cá nhân Skype, kể cả cả tên hiển thị tài khoản của bạn. Tên tài khoản sẽ được đổi không giới hạn số lần và thời gian quy chế đổi bao lâu, không như tên đăng nhập tài khoản Skype của bạn. Bài viết dưới đây sẽ chỉ dẫn độc giả cách thay thay tên hiển thị Skype máy tính lẫn bản Skype điện thoại, máy tính bảng.

  • Cách đổi tên tài khoản Gmail
  • Hướng dẫn thay tên người sử dụng Facebook
  • Hướng dẫn đổi tên đăng nhập và tên hiện trên Twitter
  • Đổi tên Zalo, sửa tin tức tài khoản Zalo như ra sao?

1. Cách thay tên hiển thị Skype 8 trở lên

Bản Skype 8 mới hiện tại có giao diện khác tận gốc so với Skye 7 ngày trước nên một số thủ thuật đã thay đổi.

Bước 1:

Tại giao diện tài khoản Skype người dùng nhấn vào ảnh đại diện tài khoản . Hiển thị bản kê tùy chọn bấm vào Skype Profile .

Skype Profile

Bước 2:

Hiển thị giao diện thay đổi lại thông tin tài khoản Skype. Tại đây chúng ta nhấn chọn vào biểu trưng hình bút để đổi lại tên hiển thị tài khoản Skype.

Chỉnh sửa lại tên 

Bước 3:

Hiển thị khung nhập tên mới muốn đổi cho Skype. Người dùng nhập tên mới rồi nhấn biểu tượng dấu tích để đọng lại tên.

Nhập tên Skype mới

Kết quả tên mới đã được hiển thị trên giao diện Skype như hình dưới đây. Bạn bè của bạn cũng sẽ nhìn thấy tên mới này.

Hiển thị tên mới

2. Hướng dẫn đổi tên Skype Android, iOS

Bước 1:

Người dùng đăng nhập vào tài khoản Skype rồi nhấn vào ảnh đại diện tài khoản . Sau đó nhấn tiếp vào mục Hồ sơ Skype ở giao diện mới.

Ảnh đại diện Hồ sơ Skype

Bước 2:

Hiển thị giao diện các thông tin tài khoản Skype cá nhân. Người dùng cũng nhấn vào tượng trưng hình bút để thay đổi lại tên hiển thị. Sau đó chúng ta cũng nhập tên mới muốn hiển thị , rồi nhấn dấu vết để lưu lại tên mới.

Kết quả tài khoản Skype đã được thay đổi tên mới như hình dưới đây.

Thay đổi tên hiển thị Tên Skype mới Tên hiển thị mới

3. Hướng dẫn thay tên Skype 7 trở xuống

 Bước 1:

Trước hết chúng ta cần đăng nhập tài khoản Skype cá nhân. Tại giao diện chính, chúng ta nhấn chọn vào mục  Skype phía trên cùng giao diện, chọn tiếp Profile sau đó nhấn chọn vào Edit Your Profile để chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản 

Hoặc người dùng có thể click đúp chuột tại tên tài khoản Skype để truy cập nhanh vào phần thay thay tên hiển thị.

Tên hiển thị tài khoản Skype

Bước 2:

Chuyển sang giao diện chỉnh sửa tin tức cá nhân. Tại phần đầu tiên, bạn nhấp đúp chuột vào tên tài khoản hiện tại. Sau đó chúng ta tiến hành  nhập tên hiển thị mới muốn đổi trên Skype . Tiếp đến bạn phải nhấn vào dấu vết màu xanh để lưu lại tên hiển thị mới này.

Nhập tên hiển thị mới cho Skype 

Như vậy sau lúc trở về giao diện, chúng ta sẽ thấy tên hiển thị Skype đã được thay đổi theo tên mới bạn vừa đặt. Tên mới này sẽ xuất hiện ở các giao diện chat với bạn bè.

Đổi tên hiển thị Skype

Các bước thay đổi tên hiển thị cho tài khoản Skype cá nhân rất đơn giản. Skype không hạn chế số lần thay thay tên hiển thị cũng như ký tự sử dụng để thay tên cho tài khoản. Sau khi nhập tên mới, bạn chỉ cần nhấn dấu tích để lưu lại thay đổi đây là xong.

Chúc các bạn thi hành thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: NPA

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác