Cách Chèn Chữ Ký Trong Word – NPA


Một trong số cách có hạn việc sao chép tài liệu Word, ngoài việc đặt mật khẩu tư liệu Word thì bạn cũng có thể chọn lựa chèn logo vào trong Word hoặc chèn bút ký vào tư liệu Word. Việc chèn bút ký số vào Word sẽ xác định được chủ nắm giữ của tài liệu, xác nhận nội dung tư liệu khi bạn phải trình tư liệu tới ai thông qua phần chữ ký bên dưới, đặc biệt như hợp đồng hay tư liệu càng phải có sự chính xác. Chúng ta có thể chèn một dòng chữ ký sau lúc in tư liệu Word, hay thêm bút ký số hoặc chèn chữ ký viết tay hay bút ký xác nhận nào đó dưới dạng hình ảnh. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn độc giả cách chèn chữ ký vào Word.

  • Cách chèn watermark, logo chìm vào Excel
  • Cách tạo Watermarks trên PowerPoint
  • Cách đóng dấu bản quyền cho file PDF
  • Cách chèn ảnh vào Word 2007

Hướng dẫn chèn bút ký số trong Word

Bước 1:

Với những tư liệu mà bạn muốn cung cấp cho ai để xin chữ ký thì trước hết cần thêm dòng chữ kỳ vào tư liệu . Chúng ta cần đặt con chuột tại địa thế cần xin chữ ký. Tiếp tục nhấn vào Insert > Add a Signature Line để thêm dòng chữ ký.

Thêm dòng chữ ký vào Word

Lúc này hiển thị giao diện để chúng ta nhập thông tin của người cần xin chữ ký , tên, chức danh rồi nhấn OK để lưu lại.

Nhập thông tin người cần xin chữ ký 

Ngay lập phía cuối văn bản hiển thị phần nào để chèn bút ký như dưới đây. Phần có dấu X chính là chỗ mà người nhận nhập chữ ký của họ.

Bây giờ bạn cần đọng lại tài liệu này và gửi tới người cần xin chữ ký.

Phần điền chữ ký 

Bước 2:

Khi thu được tài liệu cần bút ký của bạn, khi muốn điền chữ ký Word sẽ hỏi đòi hỏi người sử dụng trở thành Partner của Microsoft. Khá lằng nhằng nên chúng ta sẽ sử dụng công cụ Selfcert có sẵn khi cài đặt bộ Microsoft Office.

Yêu cầu chèn chữ ký

Người dùng truy cập theo đường dẫn để sau đây C:Program Files (x86)Microsoft OfficerootOffice16 .

Truy cập thư mục

Sau đó chúng ta tìm tới file Selfcert.exe trong thư mục này như hình dưới đây rồi kích hoạt.

Kích hoạt Selfcert.exe

Hiển thị giao diện để tạo tên chứng nhận số, bạn nhập tên của bạn vào rồi nhấn OK.

Nhập tên của bạn

Lúc này sẽ hiện giao diện thông báo đã nhập tên chứng nhận thành đạt .

Xác nhận thành công

Bước 3:

Bây giờ chúng ta sẽ trở về tài liệu để ký xác nhận. Nhấn vào khung chữ ký trong tư liệu và lúc đó hiển thị giao diện Sign như hình dưới đây. Bạn nhập tên cần ký của mình rồi nhấn Sign bên dưới để ký vào tài liệu.

Lưu ý với những người dùng nếu bạn chỉnh sửa tài liệu sau khi ký thì bút ký sẽ không hợp thức và chúng ta buộc phải ký lại.

Nhập tên chữ ký

Xác nhận bút ký đã được sử dụng, nhấn OK để thoát giao diện này.

Nhập tên cần ký 

Kết quả bạn nhìn thấy bút ký số mà chúng ta đã ký cho tư liệu Word như hình dưới đây.

Hiển thị chữ ký

Bước 4:

Trong trường hợp người dùng muốn đổi thành bút ký hình ảnh thì trong khung chèn chữ ký Sign bấm vào Select image như hình dưới đây.

Chọn hình ảnh 

Hiển thị nơi lấy hình ảnh để sử dụng làm chữ ký, tại From a file bấm vào chữ Browse rồi bạn tìm đến hình ảnh bút ký lưu trong thư mục máy tính.

Tải hình ảnh làm chữ ký 

Cuối cùng cũng bấm vào ô Sign để ký vào tài liệu.

Nhấn Sign

Tài liệu khi có bút ký hình ảnh sẽ như dưới đây.

Hiện chữ ký hình ảnh 

Như vậy tài liệu đã chèn chữ ký sẽ không thể chỉnh sửa nội dung nào. Nếu người khác cố tình nấn Edit Anyway thì chữ ký sẽ biến mất, tư liệu chưa được ký xác nhận.

Chỉnh sửa tài liệu

Lúc này giao diện Word sẽ gửi tin tức cảnh báo như hình.

Cảnh báo xóa chữ ký 

Nếu nhấn Yes để tiếp tục thì chữ ký tận gốc biến mất chỉ với sót lại dòng chữ ký lúc trước mà thôi.

Chữ ký đã xóa

Như vậy chúng ta đã có thêm phương pháp để bảo vệ tài liệu Word, không cho người khác chỉnh sửa và xác nhận được quyền sở hữu tài liệu khi đã có chữ ký xác nhận từ người khác. Nếu muốn chỉnh sửa nội dung thì buộc phải xóa chữ ký đã xin trước đó.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: NPA

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác